Canım Öğretmenim Akrostiş Şiir

Canım Öğretmenim Akrostiş Şiir

Pazar, 13 Kasım 2016, 0:20 | 24 Kasım, Öğretmenler Günü | 0 Yorum |

ogretmenler-gunu

C anım derdi, kendi canını vererek,

A nlatırdı, bize iyilik dileyerek,

N içini nasılı bize belleterek,

I şığıyla bize yolu göstererek,

M adde ve manamıza hitap ederek,

 

Ö ğretmenimi okuldayken sevmezdim,

G ayretlerinin anlamını bilmezdim,

R uhum sıkılırdı gidip te hiç söylemezdim,

E ğitir öğretirdi ben öğrenmezdim,

T ebessüm etse bile onu görmezdim,

M ezun olmadan onu böyle bilmezdim,

E lbet dün çocukça bakıyordum sana,

N e fedakarlıklar etmiştiniz bana,

İ zin verin öpeyim ellerinizi,

M üteşekkirim, bilirim yordum sizi.

Sinan Karakaş

Bu Şiire Yorum Ekle