Öğretmenler Günü ile ilgili yazı

images-2Öğretmenler Günü

Okul çağına gelen çocuklar anne babaları tarafından öğretmenlere emanet edilirler. Öğretmenler çocukların yetiştirilmesinde en az veliler kadar etkilidirler. Zorunlu eğitimin 12 yıl olduğu, yüksek öğretimle birlikte bir kişinin  en az 16-18 yıllık öğretim hayatıolması öğretmenlerin önemini daha iyi anlamamızı sağlar.

Türkiye’de ülkemizin mimarı Mustafa Kemal Atatürk’e 24 Kasım 1928 tarihinde “Başöğretmen” ünvanı verilmiş olup her yıl bu gün öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. Harf devrimini yaparak, yeni Türk harflerini belirleyen ve bunun ilk öğretimini yapan Atatürk devlet adamlığını öğretmenlikle birleştirmiştir. Ulu Önder Atatürk’ün başöğretmen olması öğretmenlerimiz için ekstra kıvanç kaynağıdır.

Bir ülkedeki öğretmen kalitesinin insanların eğilmesi, dolayısıyla da ülkenin kültür ve gelişimi açısından çok önemlidir. Bu nedenle öğretmenlik mesleği hem kutsal hem de stratejik bir meslektir.

Öğretmenler öğrencilere genel kültür ve fen bilimleri ile bilgileri vermenin yanı sıra onları hayata da hazırlarlar. Çocuğun ruhsal, ahlaki ve fiziksel gelişiminde öğretmenlerin rolü büyüktür. Öğretim müfredatı verilecek bilgileri belirlerken yaşam tecrübelerini aktarmak, mevzuatta yazılı olmayan fakat insanlık için önemli etik değerleri aşılamak ve öğrencilerin ruh dünyalarına hitap etmek öğretmenin insiyatifindedir.

Kendini sadece müfredat aktarıcısı olarak görmeyip, kendini insan yetiştirmeye adayan öğretmenler yıllar geçse de öğrencileri tarafından anılır ve ziyaret edilirler. Öğretmenlik mesleği diğer bir çok mesleğin aksine para/hizmet orantısı ile değil saf bir özveri ile çalışmayı gerektirir. Başka bir deyişle öğretmenler para için değil yurda faydalı insan yetiştirmek için çalışır, hatta kendilerini mesleğine adarlar.

Günümüz madde odaklı yaşam anlayışı öğretmenleri maddi imkanlar konusunda başka meslekler ile kıyaslamaya itse de öğretmenlik böyle bir meslek değildir. İşini sevmeyen, aklı başka yerlerde olan eğitimcilerin ne insanları eğitmeleri ne de topluma faydalı olabilmeleri mümkündür.

Öğretmen kalitesini yükseltmek ve aklındaki para/hizmet düşüncelerini kaldırmak için onları ekonomik ve sosyal açıdan rahat ettirmek gerekmektedir. Öyle bir ücret almalılar ki “Bu paraya bu iş yapılır mı ?” düşüncesi ile derslere girmesinler.

Aksi takdirde ne öğretimin zorunlu olmasının ne de öğretmenliğin bir önemi kalmamakta olup amaç sadece bilgi aktarımı ise açık öğretim, uzaktan öğretim metotları öğretim için yeterli olacaktır.

Fakat amaç insanlara sadece bilgi yüklemek olmamalıdır. Çünkü insanlar çoğu zamanlar hata ve suçları bilmemekten değil bile bile yapmaktadır. Bu sebeple öğretmenlik mesleği bilgi aktarıcılık değil toplumu bilinçlendirme ve hayırlı amaçlar ile toplumu şekillendirme mesleğidir. Eskinin ve şimdinin toplum hastalıklarından kurtulmak, toplumsal aydınlanma sağlamak ve ahlaklı toplumlar yetiştirmek için eğitim sisteminin sağlıklı olması gerekmektedir.

Fakat günümüzde ideal eğitim sisteminden uzak olduğumuz aşikardır. Eğitim sistemimizde sıkıntılar olduğu açıktır. Daha kötü olanı ise eğitimdeki kötü gidişatı değiştirmek üzere sık sık yapılan değişikliklerinin günübirlik kararlar doğrultusunda yapılması ve eğitim sistemini daha da laçka hale getirmektedir.

Ülkemizde 24 Kasım’da kutlanan öğretmenler günü dünyanın bir çok ülkesinde 5 Ekim tarihinde kutlanmaktadır.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.